TIRILL & TORD

Kommer her snart!
Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.
(Søren Kierkegaard)